catalàcastellano

Teaming


Què és


Teaming.info, ajudar molts per molt poc


Teaming és una iniciativa solidària per reunir microdonacions que individualment no són viables. D' aquí el valor d'agrupar-les "fent equip". Una forma de fer Teaming a l'empresa és aportant 1€ de la nòmina de cada treballador que ho desitgi.

L'empresa canalitza la donació i pot afegir-hi una aportació a l'esforç de l'equip. Entre tots escullen a quina fundació o causa destinen la suma de cada mes.

El resultat és que una aportació individual insignificant, agrupada amb totes les altres de la mateixa empresa, mes a mes, es converteix en una valuosa ajuda permanent. Augmenta la reputació socialde l'empresa i els seus treballadors. És un gran exercici de "fer equip".

Jil van Eyle

Ell és l'impulsor d'aquesta idea, conseqüència d'una experiència personal que podeu conèixer a la web de Teaming.

En Jil va participar en l'acte de cloenda (foto inferior esquerra) dels Jocs interempreses 2008 on va explicar-nos com aquesta forma de solidaritat es va escampant per tot el món i va animar els empleats de les empreses a aplicar aquesta idea. En el video-clip (inferior dreta), ell mateix explica el teaming de forma breu.