ca
es

Competició


On

Aquestes són les instal·lacions esportives que acolliran aquesta edició:

Activitat Bases Seu Quan Mapa
Bàsquet Universitat Autònoma de Barcelona - Bellaterra 18-19 de juny'05 Mapa
Esquaix Universitat Autònoma de Barcelona - Bellaterra 18-19 de juny'05 Mapa
Futbol 7 Universitat Autònoma de Barcelona - Bellaterra 18-19 de juny'05 Mapa
Futbol Sala Universitat Autònoma de Barcelona - Bellaterra 18-19 de juny'05 Mapa
Pàdel Universitat Autònoma de Barcelona - Bellaterra 18-19 de juny'05 Mapa
Tennis Universitat Autònoma de Barcelona - Bellaterra 18-19 de juny'05 Mapa
Tennis Taula Universitat Autònoma de Barcelona - Bellaterra 18-19 de juny'05 Mapa

 

 

Competició


Premis

En tots els esports, els 3 primers classificats de cada modalitat/categoria rebran una medalla commemorativa dels jocs:

Medalla Medalla Medalla
PLATA OR BRONZE


Per la seva banda, les empreses participants optaran als següents trofeus:


Esperit Esportiu Reina dels Jocs Eficiència Esportiva
Esperit Esportiu Reina dels JOCS Eficiència Esportiva
a l'empresa amb major nombre de participants a l'empresa amb major nombre de punts a l'empresa amb el millor coeficient punts/equips*


En cada esport, l' empresa que acumuli el major nombre de punts, s' emportarà el trofeu:


Reina Esport
Reina de...
segons l'esport


* Podran optar a aquest premi les empreses que participin amb almenys 3 equips.

Competició


Programació

Esport Bases Lloc Grups Horaris Resultats Classif. Equips Classif. Empreses Fotos Vídeos
Bàsquet
Bases
Mapa Universitat Autònoma de Barcelona
Classificació Equips Bàsquet
Classificació Empreses Bàsquet
Fotos
Esquaix
Bases
Mapa Universitat Autònoma de Barcelona
Classificació Equips Esquaix
Classificació Empreses Esquaix
Fotos
Futbol 7
Bases
Mapa Universitat Autònoma de Barcelona
Classificació Equips Futbol 7
Classificació Empreses Futbol 7
Fotos
Futbol Sala
Bases
Mapa Universitat Autònoma de Barcelona
Classificació Equips Futbol Sala
Classificació Empreses Futbol Sala
Fotos
Pàdel
Bases
Mapa Universitat Autònoma de Barcelona
Classificació Equips Pàdel
Classificació Empreses Pàdel
Fotos
Tennis
Bases
Mapa Universitat Autònoma de Barcelona
Classificació Equips Tennis
Classificació Empreses Tennis
Fotos
Tennis Taula
Bases
Mapa Universitat Autònoma de Barcelona
Classificació Equips Tennis Taula
Classificació Empreses Tennis Taula
Fotos

Cloenda   Mapa Universitat Autònoma de Barcelona
Fotos

Classificació General
Classificació General
Empreses Reina
Empreses Reina
Participants x Empresa
Participants x Empresa
Eficiència esportiva
Eficiència esportiva
Equips Podi
Equips Podi
Equips Top
Equips Top

Competició


Puntuació

Aquest serà en principi, el sistema de puntuació que hem aplicat en les anteriors edicions. Els punts acumulats permeten adjudicar els trofeus de cada esport i també el trofeu absolut Reina dels Jocs.

Primera posició Or           5 pts.
Segona posició Plata       3 pts.
Tercera posició Bronze   1 pts.


NO COMPAREIXENÇA -5 pts.

Criteris de desempat

La següent taula mostra els criteris per desfer possibles empats en la classificació pels diferents trofeus.

Empresa Reina Esperit esportiu Eficiència esportiva
Més punts
Més medalles d'or
Més medalles de plata
Més medalles de bronze
Més equips al top10
Més participants
Més esports/modalitats
Menys penalització
Millor paritat (gènere)
Ordre inscripció
Més participants
Més esports/modalitats
Menys penalització
Millor paritat (gènere)
Més punts
Més medalles d'or
Més medalles de plata
Més medalles de bronze
Ordre inscripció

Millor ràtio punts/equips
Més punts
Més equips
Més medalles d'or
Més medalles de plata
Més medalles de bronze
Més esports/modalitats
Menys penalització
Millor paritat (gènere)
Ordre inscripció

Competició


Quan

 

Presentació


Introducció


Els Jocs interempreses® neixen amb la voluntat de consolidar-se com una Olimpíada Empresarial Solidària amb la finalitat d' enfortir la cohesió dels equips a les empreses, potenciar el sentiment de pertinença a l'organització i exercir la solidaritat a través de la pràctica amateur de diferents esports.

El menú situat a l'esquerra d'aquestes línies et portaran cap a la informació corresponent, organitzada per blocs temàtics.

Inscripcions


Places

La participació per esport està limitada per la capacitat de les instal·lacions.

Una inscripció es considerarà vàlida si:

  • L' organització ha rebut tota la informació sol·licitada
  • El pagament ha estat efectuat

La inscripció dóna dret a:

  • Participar en l' esport escollit.
  • Rebre el "Pack" de participació.
  • Assistència sanitària a les instal·lacions.
  • Atenció en les instal·lacions per part dels organitzadors.
  • Assistir a l'acte de cloenda.

Inscripcions


Preus

La següent taula mostra les tarifes de preus de l'edició 2005 (IVA no inclòs) de cada esport:

Esport Bases # Pers. Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3
Bàsquet 12 720,00 0,00 0,00 x eq.
Esquaix 1 50,00 0,00 0,00 x pers.
Futbol 7 14 720,00 0,00 0,00 x eq.
Futbol Sala 12 720,00 0,00 0,00 x eq.
Pàdel 2 100,00 0,00 0,00 x eq.
Tennis 1 50,00 0,00 0,00 x pers.
Tennis Taula 1 30,00 0,00 0,00 x pers.


Política de cancel·lació d'inscripcions

Es retornarà:

  • un 75% de la quota a les empreses que hagin formalitzat la seva inscripció abans del 30 d'abril
  • un 50% de la quota a les que hagin formalitzat la seva inscripció entre l' 1 i el 15 de maig

A partir del 15 de maig, no s'aplicarà cap devolució, però es facilitarà el canvi per inscripcions en altres esports, sempre que hi hagi places disponibles.


Avís

En cap cas no es retornarà l'import de les inscripcions davant la suspensió de l'esdeveniment per causes alienes a l'organització.

Inscripcions


El període d'inscripcions està comprès entre el dia 1 de març de 2005 i el 5 de juny de 2005. Hi haurà 3 tarifes diferents que s'aplicaran als dies assenyalats amb els 3 colors diferents (veure Nota 1).
Nota

1) Les empreses poden inscriure participants en tots els esports. Ara bé, hi haurà esports simultanis i es poden produir solapaments d'horaris.

2) És responsabilitat de les empreses estar al corrent de la Seguretat Social dels seus representants als Jocs.

3) L'organització es reserva el dret d'establir canvis motivats pel nivell de participació. Aquests canvis, de produir-se, seran comunicats a través d' aquesta web i dels correus-e de les empreses ja inscrites.

L' Olimpíada empresarial solidària


Esperit solidari

Els Jocs Interempreses han estat concebuts des del seu inici com una OLIMPÍADA EMPRESARIAL SOLIDÀRIA oberta a totes les organitzacions i el seu esperit solidari és un dels valors identitaris d'aquest esdeveniment.

En cada edició es fa una valoració de projectes solidaris que ens han estat proposats o que hem identificat. De tots ells es preseleccionen els projectes que es sotmetran a l'opinió de les empreses participants, les quals juguen un paper actiu en la distribució de la donació resultant.

Barcelona 2005

La primera edició dels Jocs interempreses es van celebrar pocs mesos després del devastador tsunami del sudest asiàtic. Les xifres de damnificats eren tan brutals que vam considerar que tot ajut era poc per les necessitats de la zona. Els damnificats del tsunami va ser el primer projecte solidari d'aquesta olimpíada, que vam vehicular a través de Creu Roja Barcelona.

Lliurament donació

A la foto, Ferran Garcia lliura la donació al Sr. Raül Marco, en representació de Creu Roja Barcelona.