Barcelona 2006
22-09-2019

Detall Integrants Equip EUROFRAGANCE Alegre-Ducamp (PAD-2006)

# Nom i Cognoms
1 Alegre Segura, Ignasi
2 Ducamp Balaguer, Jordi