Barcelona 2006
15-09-2019

Detall Integrants Equip TELEVISIÓ DE CATALUNYA Garasa-Hernández (TEN-2006)