Barcelona 2006
19-11-2019

Detall Integrants Equip TELEVISIÓ DE CATALUNYA Garasa-Hernández (TEN-2006)