Barcelona 2006
15-09-2019

Detall Integrants Equip CITIOPERACIONES Aliberch-Gerrard (TEN-2006)

# Nom i Cognoms
1 Aliberch, Abel
2 Gerrard, Keith