Barcelona 2006
19-11-2019

Detall Integrants Equip CITIOPERACIONES Aliberch-Gerrard (TEN-2006)

# Nom i Cognoms
1 Aliberch, Abel
2 Gerrard, Keith