Barcelona 2007
11-08-2020

Detall Integrants Equip Pàdel TELEVISIÓ DE CATALUNYA Francesc Romero Truñó (PAD-2007)