Barcelona 2007
15-08-2020

Detall Integrants Equip Tennis Taula TELEVISIÓ DE CATALUNYA Artur Peguera Anoro (TT-2007)