Barcelona 2007
10-08-2020

Detall Integrants Equip Tennis Taula TELEVISIÓ DE CATALUNYA Jordi Soler Figueras (TT-2007)