Barcelona 2008
10-12-2019

Aeròbic

Format

L'activitat consisteix en realitzar una sessió d'aeròbic amb una coreografia de dificultat adaptada als participants.

La sessió estarà conduïda per 1 ó 2 tècnics, en funció del nombre final de participants.

En cada sessió hi participaran un màxim de 35 persones.

Els tècnics valoraran l'actuació dels participants de forma que s'estableixi una classificació del primer a l'últim.

En cas d'haver de fer més d'una sessió es farà una fase final amb els 3 primers classificats (per confirmar) de cada fase.

La sessió tindrà una durada de 2 hores.

Competició individual de modalitat única (mixta, sense distinció de gènere).

Programa

#1. Benvinguda i acreditació dels participants

#2. Briefing

#3. Competició

Briefing i supervisió

Explicació amb detall del funcionament de la prova, amb la supervisió dels monitors.

Observacions

#1.L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

#2.Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

#3.La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

#4.L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

#5.L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.