Barcelona 2008
10-12-2019

Bowling

Format

#1. Competició per equips de 3 jugadors.

#2. La competició tindrà una única modalitat, i per tant els equips podran ser indistintament masculins, femenins o mixtes.

#3. Tots els equips disputaran 3 partides completes, i la classificació es determinarà per la puntuació acumulada de les 3 partides.

Durada dels partits

Cada ronda tindrà una durada aproximada d' 1 hora, a raó d'uns 20 minuts per jugador.

Equipament

L'organització procurarà el calçat per a tots els jugadors.

Puntuació

En cas d’empat entre 2 o més equips, al final de cada ronda, es desempatarà amb un únic tir per equip.

Observacions

#1.L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

#2.Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

#3.La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

#4.L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

#5.L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.