Barcelona 2008
10-12-2019

BTT

Lloc

La prova de BTT s'integrarà en la Open Natura de Platja d' Aro, el diumenge 25 de maig.

Modalitats

Hi haurà modalitat masculina i femenina.

Participants

#1. Cadascú s'ha de portar la seva bicicleta.

#2. Les persones que tinguin llicència federativa, ho hauran de reflectir en el formulari d'inscripció.

Fitxa tècnica

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

Recorregut

El circuit consta de 36km. Les característiques del mateix les podeu consultar en aquest enllaç .

La sortida es realitzarà des de la Plaça Europa.

Observacions

#1.L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

#2.Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

#3.La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

#4.L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

#5.L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.