Barcelona 2008
10-12-2019

Cros

Lloc, dia i hora

La cursa de cros s' integrarà en la Cursa de Collserola, organitzada per l' Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La sortida i l'arribada estaran situades a la Zona Esportiva Municipal de Fontetes.

L'hora de sortida és a les 9h 30m del diumenge 18 de maig de 2008.

Hi haurà servei de vestidors, dutxa, massatge i guarda-roba.

Recorregut

De 13,6 Km, aproximadament. Avituallament líquid i sòlid durant el recorregut i a l'arribada.

Modalitats

Hi haurà modalitat masculina i femenina.

Participants

#1. Les persones que tinguin llicència federativa, ho hauran de reflectir en el formulari d'inscripció.

#2. Les persones que tinguin xip groc propi l'hauran de portar i reflectir el seu codi en el formulari d'inscripció.

Observacions

#1.L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

#2.Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

#3.La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

#4.L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

#5.L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.