Barcelona 2008
11-12-2019

Cursa

Lloc

La cursa en ruta s' integrarà en la Cursa Popular de Nou Barris, igual que en les dues darreres edicions.

Recorregut

La cursa és de 10 Km "en ruta". L'itinerari el podeu veure aquí.

Modalitats

Hi haurà modalitat masculina i femenina.

Participants

#1. Les persones que tinguin llicència federativa, ho hauran de reflectir en el formulari d'inscripció.

#2. Les persones que tinguin xip groc propi l'hauran de portar i reflectir el seu codi en el formulari d'inscripció.

Observacions

#1.L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

#2.Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

#3.La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

#4.L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

#5.L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.