Barcelona 2008
11-12-2019

Escacs

Format

#1. Sistema suís a un nombre de rondes encara per determinar, 20 minuts per jugador.

#2. El sistema de desempat que s’aplicarà a la competició [Bucholz (-1) i Progressiu FIDE]. Es sabrà l’ordre un cop finalitzada l’última ronda, després de la realització d’un sorteig públic.

Modalitats

La competició tindrà una única modalitat, i per tant no es farà distinció de gènere.

Participants

Les persones que tinguin llicència federativa, hauran de reflectir el seu ELO en el formulari d'inscripció.

Observacions

#1.L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

#2.Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

#3.La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

#4.L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

#5.L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.