Barcelona 2008
16-12-2019

Pàdel

Reglament oficial

La competició es guiarà pel Reglament oficial de la FCP, excepte en aquells aspectes que quedin recollits en aquestes bases.

Format

#1.Parelles repartides en grups de 4.

#2.Es farà una lligueta on cada parella jugarà 3 partits.

#3.El primer classificat de cada grup passarà a una segona fase, en format d'eliminatòries, que determinarà els 3 primers classificats.

Modalitat

La competició tindrà una única modalitat, i per tant les parelles podran ser indistintament masculines, femenines o mixtes.

Puntuació

#1.En la lligueta, els partits es faran a un set de 9 jocs amb tie-break si es dóna el cas. Si transcorreguts 35 minuts el partit no ha finalitzat, serà guanyador l’equip que tingui més jocs a favor. En cas d’empat, es disputarà un tie-break de desempat.

#2. En les eliminatòries, els partits es faran a un set de 6 jocs amb tie-break si és dóna el cas. Si transcorreguts 25 minuts el partit no ha finalitzat, serà guanyador l’equip que tingui més jocs a favor. En cas d’empat, es disputarà un tie-break de desempat.

#3. Abans d’iniciar un partit, les parelles disposaran de 5 minuts per escalfar.

#4. La puntuació que s’ obtindrà en la competició serà la següent:

#.-Partit guanyat : 1 punt.

#.-Partit perdut : 0 punts

#5.En cas d’empat entre 2 parelles després de jugar els partits de lligueta, es considerarà els següents criteris de desempat:

#.a) RESULTAT DE L’ENFRONTAMENT DIRECTE

#.b) AVERAGE GENERAL (diferència de jocs: jocs a favor – jocs en contra.

#.c) MENYS JOCS EN CONTRA

#.d) L’ EQUIP INSCRIT PRIMER.

#6. En cas d’ empat entre més de 2 parelles, s’aplicaran els mateixos criteris que en el punt anterior, excloent l' a)

Material

#1. Cada jugador portarà la seva raqueta.

#2. L’ organització posarà les pilotes.

Temps Espera

#1.El temps d’ espera per a l’ inici del partit és de 5 minuts. Si una parella compareix entre 5 i 10 minuts tard, amb la parella contrincant esperant, aquesta tindrà 3 possibilitats:

#.a) Acceptar disputar el partit.

#.b) Guanyar el punt i jugar un partit amistós que finalitzarà com a molt tard a l’ hora límit prevista.

#.c) Guanyar el punt i no jugar un partit amistós.

#.d) En aquests dos darrers casos, la parella venç per 9-0 (6-0, si el partit és en la fase d'eliminatòries). Tots els partits de la parella que ha comparegut tard (o també en cas de retirada) seran exclosos del còmput per a desfer possibles empats.

#.Si el retard és superior als 10 minuts, s’aplica l’opció c) directament.

#2.La retirada d’ una parella en un partit, abans de la seva finalització, suposa la pèrdua del partit per 9-0 (6-0, si el partit és en la fase d'eliminatòries).

Pluja

La pluja no serà motiu de suspensió d’un partit.

Àrbitre

L' arbitratge dels partits anirà a càrrec dels mateixos jugadors o participants espectadors.

Observacions

#1.L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

#2.Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

#3.La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

#4.L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

#5.L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.