Barcelona 2008
11-12-2019

Pitch & Putt

Format

#1. Competició individual, Stableford.

#2. Tipus de càlcul: Scratch.

#3. Es farà un recorregut pels 18 forats del camp, en grups de 3 ó 4 participants.

Modalitats

Hi haurà una única modalitat, i per tant no es farà distinció de gènere.

Participants

#1. Les persones que tinguin llicència federativa, ho hauran de reflectir en el formulari d'inscripció.

#2. Les persones que no disposin de pals ho hauran de reflectir en el formulari d'inscripció.

#3. Les persones que no tinguin nivell per sortir al camp no poden inscriure's en la competició.

Observacions

#1.L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

#2.Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

#3.La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

#4.L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

#5.L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.