Barcelona 2008
11-12-2019

Raid natura

Format

Raid adventura en equips de 4 persones.

El raid estarà format per 3 proves:

#1. Circuits adventura pels arbres, a través d'escales penjades, tirolines, lianes, ponts tibetants i altres passarel·les.

#2. Tree climbing, consistent en una cursa vertical per una corda fins arribar dalt de l'arbre, en el menor temps possible.

#3. Cursa d'esquis gegants: els 4 components de l'equip se situen damunt d'uns esquis gegants i han de recórrer una distància en el menor temps possible.

Els equips hauran de fer les 3 proves, encara que no necessàriament en el mateix ordre.

Modalitats

La competició tindrà una única modalitat, i per tant els equips podran ser indistintament masculins, femenins o mixtes.

Puntuació

#1. Circuits: Hi ha 3 circuits, de dificultat creixent. Cada integrant de l'equip que finalitzi el circuit sumarà 1 punt (circuit blau-1), 2 punts (circuit blau-2) i 3 punts (circuit vermell). Per tant, si els 4 integrants de l'equip completen els 3 circuits, sumaran 24 punts.

#2. Tree climbing: S'establirà una classificació a partir del temps invertit en tocar la campana. Suposem que hi ha 15 equips. L'equip que ho faci més ràpid s'emporta 15 punts, el segon 14 i així fins el darrer, que s'emporta 1 punt.

#3. Esquis gegants: S'establirà una classificació a partir del temps invertit en recórrer la distància. Suposem que hi ha 15 equips. L'equip que ho faci més ràpid s'emporta 15 punts, el segon 14 i així fins el darrer, que s'emporta 1 punt.


Puntuació total: Se sumaran els punts de les 3 proves i s'obtindrà una classificació absoluta de tot el raid.

En cas d'empat a punts, s'utilitzaran els següents criteris de desempat:


#.a) Millor temps en la cursa d'esquis gegants

#.b) Millor temps (acumulat de tot l'equip) en el "tree climbing"

Programa

#1. Benvinguda i acreditació dels equips

#2. Briefing

#3. Proves (en l'ordre que correspongui a cada equip)

Briefing i supervisió

Explicació amb detall del funcionament del material i equip, per part de monitors especialitzats.

Els monitors supervisaran les diferents proves.

Material

#1. Tot el material el posa l'organització.

#2. És imprescindible l' ús de calçat esportiu (el peu ha de quedar completament tancat).

Observacions

#1.L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

#2.Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

#3.La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

#4.L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

#5.L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.