Barcelona 2009
15-07-2020

Detall Integrants Equip Futbol 7 TELEVISIÓ DE CATALUNYA Lluís Bernabé Valera (FU7-2009)