Barcelona 2009
11-12-2019

Raid natura

Format

Raid adventura en equips de 4 persones.

El raid estarà format per 3 proves:

1. Circuits adventura pels arbres, a través d'escales penjades, tirolines, lianes, ponts tibetants i altres passarel·les.

2. Tree climbing, consistent en una cursa vertical per una corda fins arribar dalt de l'arbre, en el menor temps possible.

3. Cursa d'esquis gegants: els 4 components de l'equip se situen damunt d'uns esquis gegants i han de recórrer una distància en el menor temps possible.

Els equips hauran de fer les 3 proves, encara que no necessàriament en el mateix ordre.

Modalitats

La competició tindrà una única modalitat, i per tant els equips podran ser indistintament masculins, femenins o mixtes.

Puntuació

1. Circuits: Hi ha 3 circuits, de dificultat creixent. Cada integrant de l'equip que finalitzi el circuit sumarà 2 punts (circuit blau-1), 2 punts (circuit blau-2), 3 punts (circuit taronja) i 4 punts (circuit vermell).

2. Tree climbing: S'establirà una classificació a partir del temps invertit en tocar la campana. Suposem que hi ha 15 equips. L'equip que ho faci més ràpid s'emporta 15 punts, el segon 14 i així fins el darrer, que s'emporta 1 punt.

3. Esquis gegants: S'establirà una classificació a partir del temps invertit en recórrer la distància. Suposem que hi ha 15 equips. L'equip que ho faci més ràpid s'emporta 15 punts, el segon 14 i així fins el darrer, que s'emporta 1 punt.


Puntuació total: Se sumaran els punts de les 3 proves i s'obtindrà una classificació absoluta de tot el raid.

En cas d'empat a punts, s'utilitzaran els següents criteris de desempat:


a) Millor temps en la cursa d'esquis gegants

b) Millor temps (acumulat de tot l'equip) en el "tree climbing"

Programa

1. Benvinguda i acreditació dels equips

2. Briefing

3. Proves (en l'ordre que correspongui a cada equip)

Briefing i supervisió

Explicació amb detall del funcionament del material i equip, per part de monitors especialitzats.

Els monitors supervisaran les diferents proves.

Material

1. Tot el material el posa l'organització.

2. És imprescindible l' ús de calçat esportiu (el peu ha de quedar completament tancat).

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.