Barcelona 2010
08-12-2019

Gimcana aquàtica

Format

Competició de 4 activitats diferents en equips de 4 persones. Les activitats són:

1. Muntatge de bots: Amb una selecció de material que es posarà a l'abast dels equips, caldrà muntar un bot (si pot ser flotant, millor), anar a buscar una bandera situada a l'altra vora del canal, tornar al punt d'inici i desmuntar el bot.

2. Amb barca a l'illa flotant: Cursa de velocitat amb barca consistent en realitzar el màxim nombre de viatges possibles entre el punt de sortida i una illa flotant al mig del canal on hi haurà els objectes que caldrà recollir en cada viatge.

3. Kayak-2: Cursa de relleus en kayaks consistent en recórrer uns 200 mts. fins la boia, rodejar-la i tornar al punt de sortida a fer el relleu dels altres 2 companys d'equip.

4. Canoa canadenca: Dos participants per canoa. Després d'una breu sessió de pràctica fins a un punt determinat del Canal, tornar en carrera fins al moll, tots a la vegada.

Els equips hauran de fer les 4 proves, encara que no necessàriament en el mateix ordre.

Modalitats

La competició tindrà una única modalitat, i per tant els equips podran ser indistintament masculins, femenins o mixtes.

Puntuació

1. Muntatge de bots: Temps invertit.

2. Amb barca a l'illa flotant: Nombre d'objectes aconseguits.

3. Kayak-2: Nombre de recorreguts completats.

4. pendent:


Puntuació total: A cada prova, s'establirà una classificació, en base al criteri descrit. Suposem que hi ha 10 equips. El primer classificat (a cada prova) s'emporta 10 punts, el segon 9 i així fins el darrer, que s'emporta 1 punt. La suma de la puntuació assolida a cada prova determinarà la puntuació total i per tant la classificació final.

Programa

1. Benvinguda i acreditació dels equips

2. Briefing

3. Proves (en l'ordre que correspongui a cada equip)

Briefing i supervisió

Explicació amb detall del funcionament de les 4 activitats, per part de monitors especialitzats.

Els monitors supervisaran les diferents proves.

Material

Tot el material el posa l'organització, excepte el d'higiene personal com ara les tovalloles i roba de recanvi.

Climatalogia

No és possible anticipar si la cursa s'haurà de cancel·lar en funció de la climatologia prevista dies (o hores) abans de l'inici de la prova. Per tant, l'organització només podrà informar sobre si la prova es fa o no, des de les mateixes instal·lacions que acolliran aquesta prova.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.