Barcelona 2010
22-01-2020

Paintball

Descripció

És una activitat a l'aire lliure consistent en una batalla estratègica amb boles de pintura, llançades amb una marcadora d'aire comprimit.

La confrontació és entre dos equips identificats amb diferents colors dins un camp delimitat.

Cada equip disposa d' una determinada quantitat de boles de pintura (300) que cal administrar durant l'enfrontament.

A cada partida hi ha un objectiu que pot variar en funció de cada competició.

És un esport molt complet, en total contacte amb el medi natural, on cal desenvolupar tècniques d’estratègia, de joc en equip i on es produeix una important descàrrega d’adrenalina.

Indicat per a persones de totes les edats i sense cap risc, ja que les boles són totalment inofensives.

La cara, ulls i orelles queden protegits per les màscares obligatòries.

Programa

1. Benvinguda i acreditació dels participants

2. Briefing explicatiu a tots els equips simultàniament.

3. Competició

Durada

Unes 4 hores aproximadament.

Format

Equips de 5 persones.

Simultàniament, en els diferents camps existents, els equips, agrupats de dos en dos, disputaran les partides.

Els equips aniran canviant de contrincant i de camp.

Totes les partides estaran supervisades per monitors. Cada equip tindrà el seu monitor.

Camps

1. Bosc I (2 banderes): Terreny boscós, amb diversos elements per protegir-se dels atacs rivals. L'objectiu és aconseguir la bandera situada al camp base de l'equip rival.

2. Bosc II (El capità): Terreny boscós, amb diversos elements per protegir-se dels atacs rivals. L'objectiu és eliminar el capità de l'equip rival, protegit pels seus companys dels atacs de l'adversari.

3. Obstacles (Portadors de banderes): Terreny obert, amb diversos elements per protegir-se dels atacs rivals. L'objectiu és prendre la bandera del camp base de l'adversari i dur-la fins a la seva pròpia base.

4. El castell (Conquerir el castell): Terreny obert, on un equip se situa dins el castell, mentre que l'equip adversari ocupa la resta del terreny. L'objectiu per un equip és defensar el castell i per l'altre equip és capturar-lo.

5. Oest (Volar l'edifici): Terreny obert , amb diverses cases de l'oest amb diferents nivells on es podran amagar i protegir. L'objectiu és dinamitar un edifici en concret, introduint-hi una granada de fum. Guanya el primer equip que ho aconsegueix.

6. Búnker (Bandera central): Terreny obert, amb diversos elements per protegir-se dels atacs rivals. L'objectiu és apoderar-se de la bandera situada al centre del camp i dur-la a la seva base de sortida.

Puntuació

1. Per Objectiu aconseguit: 10 punts (només l'aconsegueix un dels equips o cap)

2. Per Adversari eliminat: 1 punt (aplicable als dos equips)

3. Per aconseguir acabar sense cap baixa: 5 punts

Els monitors portaran la puntuació del seu equip i al final de la sessió, s'obtindrà una classificació del primer a l'ultim.

En cas d'empat a punts, s'aplicaran aquests criteris:

a. Major nombre de PUNTS només en els enfrontaments entre els equips implicats.

b. Menor nombre de JUGADORS ELIMINATS només en els enfrontaments entre els equips implicats.

c. Menor nombre de JUGADORS ELIMINATS comptant tots els enfrontaments.


Si amb els criteris anteriors continua l'empat, s'aplicaran aquests:


d. Major ANOTACIÓ en un enfrontament.

e. Equip de l'empresa amb major nombre de participants inscrits.

f. Equip inscrit primer.

Prestacions

1. Assistència tècnica per part de monitoratge especialitzat.

2. Material tècnic necessari per a la realització de l'activitat (mono, marcadora, màscara i boles).

3. Assegurança bàsica de Responsabilitat Civil.

4. Assegurança bàsica d'accidents.

5. Acompanyament de música d'ambientació.

6. Ús exclusiu de les instal·lacions.

7. Aparcament exclusiu.

Climatalogia

No és possible anticipar si la cursa s'haurà de cancel·lar en funció de la climatologia prevista dies (o hores) abans de l'inici de la prova. Per tant, l'organització només podrà informar sobre si l' activitat es fa o no, des de les mateixes instal·lacions.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.