Barcelona 2010
15-12-2019

Raid natura

Format

Raid adventura en equips de 4 persones.

El raid estarà format per 3 proves:

1. Circuits adventura pels arbres, a través d'escales penjades, tirolines, lianes, ponts tibetants i altres passarel·les.

2. Teranyina, que tots els membres de l'equip hauran de creuar, ajudant-se entre ells, amb esforç col·lectiu i gran habilitat, tenint en compte que per cada forat només hi pot passar una persona durant la prova, i per tant, cal dissenyar una estratègia per tal que ningú quedi aïllat.

3. Cursa de segways: els 4 components de l'equip hauran de posar a prova la seva habilitat i equilibri damunt d'un segway recorrent un circuit en el menor temps possible.

Els equips hauran de fer les 3 proves, encara que no necessàriament en el mateix ordre.

Modalitats

La competició tindrà una única modalitat, i per tant els equips podran ser indistintament masculins, femenins o mixtes.

Puntuació

1. Circuits: Hi ha 2 circuits. Cada integrant de l'equip que finalitzi el circuit 1 sumarà 2 punts, circuit 2 sumarà 3 punts. Els monitors podran penalitzar aquelles maniobres que no respectin les normes de seguretat explicades en el briefing inicial. En el circuit 1 també hi intervindrà el factor temps, que donarà punts amb el mateix mètode que la teranyina i el segway.

2. Teranyina: S'establirà una classificació a partir del temps invertit en creuar la teranyina. Suposem que hi ha 15 equips. L'equip que ho faci més ràpid s'emporta 15 punts, el segon 14 i així fins el darrer, que s'emporta 1 punt.

3. Segway: S'establirà una classificació a partir del temps invertit en recórrer la distància. Suposem que hi ha 15 equips. L'equip que ho faci més ràpid s'emporta 15 punts, el segon 14 i així fins el darrer, que s'emporta 1 punt.


Puntuació total: Se sumaran els punts de les 3 proves i s'obtindrà una classificació absoluta de tot el raid.

En cas d'empat a punts, s'utilitzaran els següents criteris de desempat:


a) Millor puntuació en el circuit 1

b) Millor puntuació en la teranyina

Programa

1. Benvinguda i acreditació dels equips

2. Briefing

3. Proves (en l'ordre que correspongui a cada equip)

Briefing i supervisió

Explicació amb detall del funcionament del material i equip, per part de monitors especialitzats.

Els monitors supervisaran les diferents proves.

Material

1. Tot el material el posa l'organització.

2. És imprescindible l' ús de calçat esportiu (el peu ha de quedar completament tancat).

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.