Barcelona 2011
05-12-2019

Classificació Empreses Aeròbic

# Punts Logo Empresa
1 25.00 NOVARTIS
2 15.00 DAMM
3 5.00 EURECA MEDIA
4 0.00 ROCHE