Barcelona 2011
07-12-2019

BTT

Lloc

La prova de BTT s'integrarà en la 3ª Pedalada BTT del diari SPORT, el diumenge 29 de maig'11, amb inici al Parc de la Riera, a Sant Andreu de Llavaneres.

Modalitats

Hi haurà modalitat masculina i femenina.

Participants

1. Cadascú s'ha de portar la seva bicicleta.

2. Les persones que tinguin llicència federativa, ho hauran de reflectir en el formulari d'inscripció.

Fitxa tècnica

La cursa tindrà dos recorreguts: el llarg de 32 Km i el curt de 21 Km. A diferència de les edicions anteriors, aquesta vegada hem escollit el recorregut curt per a determinar la classificació.

Recorregut i altimetria (recorregut curt de 21km)

recorregut curt

Climatalogia

No és possible anticipar si la cursa s'haurà de cancel·lar en funció de la climatologia prevista dies (o hores) abans de l'inici de la cursa. Per tant, l'organització només podrà informar sobre si la cursa es fa o no, des de la mateixa carpa situada al punt de sortida de la prova.

Observacions

1. L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.