Barcelona 2011
26-05-2020

Detall Integrants Equip Futbol 7 TELEVISIÓ DE CATALUNYA Francesc Romero Truñó (FU7-2011)