Barcelona 2011
26-10-2020

Detall Integrants Equip Raid natura FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA-1 (RAI-2011)

# Nom i Cognoms
1 Chica Palacios, Ivan
2 Domènech Gil, Olga
3 Roda Ripollés, Vanessa
4 Sagristà Romero, Marta