Barcelona 2011
05-12-2019

Detall Integrants Equip FUNDACIó CLAROR (RAI-2011)

# Nom i Cognoms
1 Carmona Gaya, Maru
2 Casacuberta Martí, Ignasi
3 Mateu Lambea, Sergi
4 Santos Rivas, Betània