Barcelona 2012
05-07-2020

Detall Integrants Equip Bowling TELEVISIÓ DE CATALUNYA Francesc Romero Truñó (BOW-2012)