Barcelona 2012
12-08-2020

Detall Integrants Equip Pàdel TELEVISIÓ DE CATALUNYA Lluís Bernabé Valera (PAD-2012)