Barcelona 2013
29-09-2020

Bases Futbol Sala

Reglament oficial

La competició es guiarà pel Reglament oficial de la LNFS, excepte en aquells aspectes que quedin recollits en aquestes bases.

Modalitat

La competició tindrà 2 modalitats: masculina i femenina.

Format

- Equips repartits en grups de 4.

- Primera fase consistent en una lligueta (cada equip jugarà contra els altres del mateix grup).

- Pendent de determinar si es classificarà el primer o els dos primers de cada grup per la segona fase, en format d'eliminatòries, que determinarà els 3 primers classificats.

Durada dels partits

1. Els partits constaran de dues parts de 15 minuts cadascuna, amb un breu descans en mig. Només es pararà el temps quan l’ àrbitre ho consideri oportú, i sempre de forma excepcional.

2. Abans d’iniciar un partit, els equips disposaran d'uns breus minuts per escalfar, sempre que no hi hagi acumulat un retard. En qualsevol cas, els equips disposaran d’espai per escalfar previ a l’inici del partit.

Equipament

1. Cada equip vestirà amb pantaló curt i camiseta del mateix color. El porter haurà de portar una camiseta diferent a la resta de jugadors. És preferible que l'equipament estigui numerat però no és obligatori.

2. Es recomana que els equips disposin de dos equipaments per evitar coincidències de color amb els equips contrincants.

3. En cas de coincidència de color de camisetes entre els dos equips, es sortejarà l’ ús de 'petos'.

4. Es podrà jugar amb botes de multitacs de goma.

Puntuació

1. La puntuació que s’ obtindrà en la competició serà la següent:

- Partit guanyat : 2 punts.

- Partit empatat : 1 punt.

- Partit perdut : 0 punts.

- No compareixença: -2 punts.

2. En cas d'empat entre 2 o més equips després de jugar els partits de lligueta, es considerarà els següents criteris de desempat (homologat UEFA):

a. Major nombre de punts guanyats només en els partits entre els equips implicats.

b. Major diferència de GOLS només en els partits entre els equips implicats.

c. Major diferència de GOLS total (comptant tots els partits del grup).

d. Major nombre de GOLS A FAVOR (comptant tots els partits del grup).


Si amb els criteris UEFA continua l'empat, s'aplicaran aquests criteris propis:


e. Millor classificació en la passada edició dels Jocs.

f. Menor nombre de GOLS EN CONTRA (comptant tots els partits del grup).

g. Major nombre de GOLS A FAVOR en un partit.

h. Equip amb major nombre de participants inscrits.

i. Equip inscrit primer.

Jugadors/es

1. Cada equip es composa d’un màxim de 12 jugadors/es.

2. Cada equip sols pot alinear a 5 jugadors/es, incloent el/la porter/a.

3. L' equip que presenti menys de 4 jugadors/es perdrà el partit. El resultat es determinarà amb el mateix criteri del punt 5d.

4. Sols podran situar-se a la banqueta els/les jugadors/es de l’equip inscrites i uniformades, i l’ entrenador/a.

5. El temps d’ espera per a l’ inici del partit és de 5 minuts. Si un equip compareix entre 5 i 10 minuts tard, amb l’altre equip esperant, aquest tindrà 3 possibilitats:

a. Acceptar disputar el partit, descomptant el temps acumulat de retard i finalitzant el partit, a l’ hora prevista.

b. Guanyar els punts i jugar un partit amistós que finalitzarà a l’ hora que estava prevista.

c. Guanyar els punts i no jugar un partit amistós.

d. En aquests dos darrers casos, l’equip guanyador venç per 1-0. Tots els partits de l’equip que ha comparegut tard (o també en cas de retirada o inferioritat numèrica) seran exclosos del còmput per a desfer possibles empats.


Si el retard és superior als 10 minuts, s’aplica l’opció c) directament.


6. La retirada d’ un equip en un partit, abans que l’ àrbitre el doni per finalitzat, suposa la pèrdua del partit. El resultat es determinarà amb el mateix criteri del punt anterior (5d).

7. Si un equip queda en inferioritat numèrica, és a dir, 2 jugadors/es de camp més el/la porter/a, perdrà els punts del partit. El resultat es determinarà amb el mateix criteri del punt 5d.

8. A un/a dels/de les jugadors/es de cada equip li serà confiada la funció de capità, i li correspondrà:

a. Representar el seu equip durant el joc i ser responsable de la conducta que han d’observar els/les seus/seves companys/es abans, durant i després dels partits.

b. Només ell/ella es pot dirigir als àrbitres per demanar-los informació especial, quan aquesta sigui necessària, i sempre en termes cortesos.

c. Cap altre/a jugador/a podrà dirigir-se als àrbitres.

d. Si el/la capità és substituït/da, NO serà necessari que cedeixi el seu braçalet indicatiu a un/a altre/a jugador/a de camp.

Canvis

1. Durant un partit es poden efectuar tots els canvis que un equip consideri oportuns.

2. Si el/la porter/a és el/la jugador/a a substituir, cal demanar-ho a l’ àrbitre.

Temps mort

Els equips tenen dret a sol·licitar un (1) minut de temps mort en cadascun dels períodes, durant el qual el partit i el cronòmetre romandran parats.

S'hauran de respectar les següents disposicions:

a. Per sol·licitar aquests temps, els capitans en pista es dirigiran als àrbitres.

b. El minut de temps mort es concedirà sols quan l’equip sol·licitant estigui en possessió de la pilota.

c. Durant els temps morts, els/les jugadors/es, dintre de la zona d’instrucció de temps morts, podran asseure’s en les seves respectives banquetes, però el cos tècnic no podrà entrar al terreny de joc.

Pluja

La pluja no serà motiu de suspensió d’un partit.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.