Barcelona 2013
16-09-2019

Detall Integrants Equip FUNDACIó CLAROR-1 (RAI-2013)

# Nom i Cognoms
1 Casacuberta Martí, Ignasi
2 Mateu Lambea, Sergi
3 Santos Rivas, Betània
4 Zabala Borrego, Juanjo