Barcelona 2014
08-12-2019

Resultats Volei platja

Data Hora F Grup Equip1 Logo Resultat Logo Equip2
24-05 10:00 L A FUNDACIó CLAROR 22-20 NESTLÉ-PURINA
    L B NOVARTIS ALCON-LICENCIA PARA GANAR 11-21 HEWLETT-PACKARD
    L C NOVARTIS FARMA BDV-1 19-21 CETAQUA-2
    L D NOVARTIS FARMA BDV-2 21-16 PROMSA
    L E ATRAPALO 21-18 ZIMMER-ZIMMER TEAM
    L A NOVARTIS FARMA BDV-3 21-1 CITIGROUP-3
    L B CITIGROUP-1 21-17 IPSEN
    L C CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA 21-3 CITIGROUP-2
    L D NOVARTIS FARMA BDV-2 21-16 OPTUM SPAIN
    L E CETAQUA-1 10-21 NOVARTIS CH-MATACHANOS
    L A FUNDACIó CLAROR 21-3 CITIGROUP-3
    L B NOVARTIS ALCON-LICENCIA PARA GANAR 21-7 IPSEN
    L C NOVARTIS FARMA BDV-1 21-5 CITIGROUP-2
    L D OPTUM SPAIN 21-13 PROMSA
    L E ATRAPALO 3-21 NOVARTIS CH-MATACHANOS
    L A NOVARTIS FARMA BDV-3 12-21 NESTLÉ-PURINA
    L B CITIGROUP-1 9-21 HEWLETT-PACKARD
    L C CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA 21-15 CETAQUA-2
    L D PROMSA 4-21 NOVARTIS FARMA BDV-2
    L E CETAQUA-1 16-21 ZIMMER-ZIMMER TEAM
    L A FUNDACIó CLAROR 21-10 NOVARTIS FARMA BDV-3
    L B NOVARTIS ALCON-LICENCIA PARA GANAR 21-3 CITIGROUP-1
    L C NOVARTIS FARMA BDV-1 14-21 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
    L D OPTUM SPAIN 20-22 NOVARTIS FARMA BDV-2
    L E ATRAPALO 15-21 CETAQUA-1
    L A CITIGROUP-3 10-21 NESTLÉ-PURINA
    L B IPSEN 8-21 HEWLETT-PACKARD
    L C CITIGROUP-2 7-21 CETAQUA-2
    L D PROMSA 11-21 OPTUM SPAIN
    L E NOVARTIS CH-MATACHANOS 21-13 ZIMMER-ZIMMER TEAM
24-05 12:30 8F 8F NESTLÉ-PURINA (2n2n) 21-6 ZIMMER-ZIMMER TEAM (5è2n)
    8F 8F CETAQUA-2 (3r2n) 21-14 OPTUM SPAIN (4t2n)
24-05 12:55 4F 4F FUNDACIÓ CLAROR (1A) 21-5 NESTLÉ-PURINA (2n2n/5è2n)
    4F 4F HEWLETT PACKARD (1B) 21-13 CETAQUA-2 (3r2n/4t2n)
    4F 4F CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA (1C) 19-21 NOVARTIS ALCON-LICENCIA PARA GANAR (1r2n)
    4F 4F NOVARTIS FARMA BDV-2 (1D) 21-14 NOVARTIS CH-MATACHANOS (1E)
24-05 13:20 SF SF FUNDACIÓ CLAROR (1) 15-3 / 15-7 NOVARTIS FARMA BDV-2 (4)
    SF SF HEWLETT PACKARD (2) 8-15 / 15-9 / 18-16 NOVARTIS ALCON-LICENCIA PARA GANAR (3)
24-05 13:45 3-4 3-4 NOVARTIS FARMA BDV-2 10-15 / 13-15 NOVARTIS ALCON-LICENCIA PARA GANAR
24-05 14:10 F F FUNDACIÓ CLAROR 15-9 / 15-7 HEWLETT PACKARD