Barcelona 2016
26-05-2020

Detall Integrants Equip Bowling TELEVISIÓ DE CATALUNYA Quim Robert Cabrera (BOW-2016)