Barcelona 2016
20-11-2019

Detall Integrants Equip ZIMMER-2 (KAR-2016)

# Nom i Cognoms
1 Calancha Garcia, José Manuel
2 Clols Parcerisa, Marc
3 Ruiz Tristany, Hector
4 Vilallonga Muñoz, Óscar