Barcelona 2016
06-07-2020

Detall Integrants Equip Pàdel TELEVISIÓ DE CATALUNYA Jordi Soler Figueras (PAD-2016)