Barcelona 2016
12-12-2019

Pàdel

Reglament oficial

La competició es guiarà pel Reglament oficial de la FCP (Federació Catalana de Pàdel), excepte en aquells aspectes que quedin recollits en aquestes bases.

Format

1. Parelles repartides en grups de 4.

2. Es farà una lligueta on cada parella jugarà 3 partits.

3. Les dues primeres parelles de cada grup passaran a una segona fase, en format d'eliminatòries, que determinarà els 3 primers classificats.

La lligueta es farà durant els dies 20, 21 (i 22 si cal) de maig. Les parelles que es classifiquin, accediran a la fase d'eliminatòries els dies 27 i 28 de maig.

Modalitat

La competició tindrà 2 modalitats: la A i la B.

A la modalitat A hi podrà participar qualsevol parella, indistintament masculina, femenina o mixta.

A la modalitat B només hi podran participar parelles femenines o mixtes.

Aquest desdoblament de modalitats pretén facilitar que parelles iniciades formin part d'una competició amb nivells més homogenis. En aquesta edició, les parelles masculines no poden optar a la modalitat B.

Puntuació

1. En la lligueta, els partits tindran una durada de 40 minuts. Si acabat el temps la diferència de jocs és 0 o 1, es podrà acabar el joc però sense necessitat de guanyar per avantatge de 2 punts.

2. En la fase d'eliminatòries, el funcionament serà el mateix.

3. Abans d’iniciar un partit, les parelles decidiran el temps d'escalfament.

4. La puntuació que s’ obtindrà en la competició serà la següent:

- Partit guanyat : 2 punts.

- Partit empatat: 1 punt.

- Partit perdut : 0 punts.

- No compareixença: -2 punts.

5. En cas d’empat entre 2 parelles després de jugar els partits de lligueta, es considerarà els següents criteris de desempat:

a. RESULTAT DE L’ENFRONTAMENT DIRECTE

b. AVERAGE GENERAL (diferència de jocs: jocs a favor – jocs en contra.

c. MENYS JOCS EN CONTRA

d. L' EQUIP INSCRIT PRIMER.

6. En cas d’ empat entre més de 2 parelles, s’aplicaran els mateixos criteris que en el punt anterior, excloent l' a)

Material

1. Cada jugador portarà la seva raqueta.

2. L' organització posarà les pilotes.

Temps Espera

1. El temps d’ espera per a l’ inici del partit és de 5 minuts. Si una parella compareix entre 5 i 10 minuts tard, amb la parella contrincant esperant, aquesta tindrà 3 possibilitats:

a. Acceptar disputar el partit.

b. Guanyar el partit i jugar un amistós que finalitzarà com a molt tard a l’ hora límit prevista.

c. Guanyar el partit i no jugar l' amistós.

d. En aquests dos darrers casos, la parella venç per 9-0. Tots els partits de la parella que ha comparegut tard (o també en cas de retirada) seran exclosos del còmput per a desfer possibles empats.

Si el retard és superior als 10 minuts, s’aplica l’opció c) directament.

2.La retirada d’ una parella en un partit, abans de la seva finalització, suposa la pèrdua del partit per 9-0.

Pluja

La pluja no serà motiu de suspensió d’un partit.

Àrbitre

L' arbitratge dels partits anirà a càrrec dels mateixos jugadors o participants espectadors.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.