Barcelona 2016
08-12-2019

Horaris Tennis

Data F Grup Equip1 Logo Data-Hora Logo Equip2 Camp
28-05 L A LA SOCI Campaña/Campaña 28-05 09:00 AVAN AMICS DE LA NEUROLOGIA Costa/Ramos P1
    A GASNATURAL FENOSA Rodríguez/Abella 28-05 09:00 ROCHE Arias/Ledo P2
    A LA SOCI Campaña/Campaña 28-05 10:00 ROCHE Arias/Ledo P1
    A GASNATURAL FENOSA Rodríguez/Abella 28-05 10:00 AVAN AMICS DE LA NEUROLOGIA Costa/Ramos P2
    A LA SOCI Campaña/Campaña 28-05 11:00 GASNATURAL FENOSA Rodríguez/Abella P1
    A ROCHE Arias/Ledo 28-05 11:00 AVAN AMICS DE LA NEUROLOGIA Costa/Ramos P2