Barcelona 2017
22-01-2020

Aquatló

Format

Competició individual combinada de 2 esports: natació i atletisme.

1. Natació: 400 mts aprox. al canal olímpic.

2. Atletisme: 2.700 mts aprox. a l'entorn del canal olímpic.

Lloc

La duatló es celebrarà al Canal Olímpic de Castelldefels.

Modalitats

La competició tindrà dues modalitats: masculina i femenina.

Observacions

1. L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.