Barcelona 2017
06-12-2019

Horaris Futbol 7

Data F Grup Equip1 Logo Data-Hora Logo Equip2 Camp
26-05 L A GASNATURAL FENOSA-1 26-05 17:00 BANDIT-1 UB1
    A BANCO MEDIOLANUM-2 26-05 17:00 ROCHE-2 UB2
    B BANCO MEDIOLANUM-1 26-05 17:40 FUNDACIÓ CLAROR-CLAROR UB1
    B CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA-1 26-05 17:40 ALTRAN ESPAÑA-1 UB2
    A GASNATURAL FENOSA-1 26-05 18:20 ROCHE-2 UB1
    A BANCO MEDIOLANUM-2 26-05 18:20 BANDIT-1 UB2
    B BANCO MEDIOLANUM-1 26-05 19:00 ALTRAN ESPAÑA-1 UB1
    B CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA-1 26-05 19:00 FUNDACIÓ CLAROR-CLAROR UB2
    C VOLKSWAGEN GROUP-1 26-05 19:40 UPS-1 UB1
    C ROCHE-1 26-05 19:40 VERIPACK EMBALAJES-1 UB2
    C VOLKSWAGEN GROUP-1 26-05 20:20 VERIPACK EMBALAJES-1 UB1
    C ROCHE-1 26-05 20:20 UPS-1 UB2
27-05 L A GASNATURAL FENOSA-1 27-05 09:00 BANCO MEDIOLANUM-2 UB1
    A ROCHE-2 27-05 09:00 BANDIT-1 UB2
    B BANCO MEDIOLANUM-1 27-05 09:40 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA-1 UB1
    B ALTRAN ESPAÑA-1 27-05 09:40 FUNDACIÓ CLAROR-CLAROR UB2
    C VOLKSWAGEN GROUP-1 27-05 10:20 ROCHE-1 UB1
    C VERIPACK EMBALAJES-1 27-05 10:20 UPS-1 UB2
27-05 4F 4F GASNATURAL FENOSA-1 (1A) 27-05 11:00 ROCHE-1 (2C) UB1
    4F CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA-1 (1B) 27-05 11:00 BANCO MEDIOLANUM-2 (2A) UB2
    4F ALTRAN ESPAÑA-1 (2B) 27-05 11:40 BANDIT-1 (3r) UB1
    4F VOLKSWAGEN GROUP-1 (1C) 27-05 11:40 BANCO MEDIOLANUM-1 (3r) UB2
27-05 SF SF GASNATURAL FENOSA-1 (1) 27-05 12:20 BANDIT-1 (4) UB1
    SF VOLKSWAGEN GROUP-1 (2) 27-05 12:20 BANCO MEDIOLANUM-2 (3) UB2
27-05 F F GASNATURAL FENOSA-1 27-05 13:00 VOLKSWAGEN GROUP-1 UB1
27-05 3-4 3-4 BANCO MEDIOLANUM-2 27-05 13:00 BANDIT-1 UB2