Barcelona 2017
17-11-2019

Detall Integrants Equip ZIMMER BIOMET-2 (PAE-2017)

# Nom i Cognoms
1 Canela Aspa, Lourdes
2 Lasarte Martin, Esther
3 Llatjós Verges, Mònica
4 Mas De Xaxars Dachs, Marta
5 Señoran, Beatriz