Barcelona 2017
29-09-2020

Bases Pitch & Putt

Format

1. Competició individual, Stableford.

2. Tipus de càlcul: Scratch.

3. Es farà un recorregut pels 18 forats del camp, en grups de 3 ó 4 participants, agrupats per handicaps similars.

Modalitats

No es farà distinció de gènere.

Hi haurà dues classificacions: l' oficial (scratch) i una de complementària on es tindrà en compte el handicap.

Durada

Unes 3,5 hores.

Participants

1. Les persones que tinguin llicència federativa, ho hauran de reflectir en el formulari d'inscripció.

2. Les persones que no disposin de pals ho hauran de reflectir en el formulari d'inscripció.

3. Les persones que no tinguin nivell per sortir al camp no poden inscriure's en la competició.

Climatalogia

No és possible anticipar si la prova s'haurà de cancel·lar en funció de la climatologia prevista dies (o hores) abans del seu inici. Per tant, l'organització només podrà informar sobre si la competició es fa o no, des de les mateixes instal·lacions.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.