Barcelona 2018
02-10-2020

Detall Integrants Equip Futbol 7 CITIOPERACIONES Xavier Vidal (FU7-2018)