Barcelona 2019
12-08-2020

Bases Escacs

Format

1. Sistema suís a un nombre de rondes encara per determinar, 20 minuts per jugador.

2. El sistema de desempat que s’aplicarà a la competició [Bucholz (-1) i Progressiu FIDE]. Es sabrà l’ordre un cop finalitzada l’última ronda, després de la realització d’un sorteig públic.

Modalitats

La competició tindrà una única modalitat, i per tant no es farà distinció de gènere.

Participants

Les persones que tinguin llicència federativa, hauran de reflectir el seu ELO en el formulari d'inscripció.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.