Barcelona 2019
18-01-2020

Detall Integrants Equip NOVARTIS NTO BARBERà-EL CUñAO 19 (PAE-2019)

# Nom i Cognoms
1 Abad Tranche, Cristina
2 Artigas, David
3 Garcia, Tamara
4 Perez, Charo
5 Poza Gallardo, Andrea