Barcelona 2019
31-03-2020

Detall Integrants Equip Paella (concurs) TELEVISIÓ DE CATALUNYA Francesc Romero Truñó (PAE-2019)