Barcelona 2020
14-04-2021

Bases Fitness & Rhythm

Format

L'activitat consisteix en realitzar una sessió combinada d' exercicis de fitness i dansa amb una coreografia de dificultat adaptada als participants.

La sessió estarà conduïda per 1 ó 2 tècnics, en funció del nombre final de participants.

Els tècnics valoraran l'actuació dels participants de forma que s'estableixi una classificació del primer a l'últim.

La sessió tindrà una durada de 2 hores.

Competició individual de modalitat única (mixta, sense distinció de gènere).

Programa

1. Benvinguda i acreditació dels participants

2. Briefing

3. Competició

Briefing i supervisió

Explicació amb detall del funcionament de la prova, amb la supervisió dels monitors.

Observacions

1. L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.