Barcelona 2020
14-04-2021

Bases Gimcana urbana

Format

Competició en equips de 5 persones consistent en diverses proves que transcorreran dins la ciutat de Barcelona. Les activitats seran sorpresa per bé que respondran al concepte d'una ginkana de ciutat.

Modalitats

La competició tindrà una única modalitat, i per tant els equips podran ser indistintament masculins, femenins o mixtes.

Puntuació

El sistema de puntuació va estretament lligat al format de cada prova i per tant es donarà a conèixer al mateix moment.

Programa

1. Benvinguda i acreditació dels equips

2. Briefing

3. Proves (en l'ordre que correspongui a cada equip)

Briefing i supervisió

Explicació amb detall del funcionament de les proves, per part dels responsables de l'organització.

Material

Tot el material el posa l'organització.

Climatalogia

No és possible anticipar si la gimcana s'haurà de cancel·lar en funció de la climatologia prevista dies (o hores) abans de l'inici de la prova. Per tant, l'organització només podrà informar sobre si la prova es fa o no, des del punt de trobada per a l'inici de la prova.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.