Barcelona 2020
14-04-2021

Bases Pàdel

Reglament oficial

La competició es guiarà pel Reglament oficial de la FCP (Federació Catalana de Pàdel), excepte en aquells aspectes que quedin recollits en aquestes bases.

Format

1. Parelles repartides en grups de 4.

2. Es farà una lligueta on cada parella jugarà 3 partits.

3. Les dues primeres parelles de cada grup passaran a una segona fase, en format d'eliminatòries, que determinarà els 3 primers classificats.

Modalitat

La competició tindrà 3 categories (femenina, masculina i mixta) i 3 modalitats (A, B, C), amb la voluntat d'igualar els nivells. És important que les parelles s'enregistrin al seu nivell i per això cal mirar-se aquesta guia dels 3 nivells. Les parelles femenines podran participar en la categoria mixta o masculina si així ho indiquen. Les parelles mixtes podran participar en la categoria masculina si així ho indiquen.

Modalitat C (Nivell Iniciació)

Acaba de començar a jugar a pàdel. Experiència limitada. Segueix intentant mantenir les pilotes en joc.

Cops

Dreta:

• gest incomplet, manca de control direccional, velocitat de bola lenta, o bé

• en desenvolupament, velocitat de bola moderada.

Revés:

• l'evita, cop erràtic, problemes d'empunyadura, gest incomplet, o bé

• problemes en preparació i empunyadura, sovint prefereix el cop de dreta al de revés

Servei / Restada:

• gest incomplet, habitualment comet dobles faltes, bot de la bola inconsistent, restada amb molts problemes, o bé

• intent de realitzar el gest complet, velocitat de bola en servei lenta, bot de bola inconsistent, retorna serveis lents.

Volea:

• evita pujar a la xarxa, evita la volea de revés, mal posicionament de peus, o bé

• incòmode a la xarxa especialment al revés, utilitza freqüentment la cara del drive a les volees de revés.

Rebots:

• no aconsegueix retornar cap rebot, o bé

• s'intenta posicionar per als rebots, encara que només colpeja la bola de forma ocasional.

Cops especials:

• fa globus intencionats però amb poc control, empala la bola ocasionalment en cops alts (smash)

Estil de joc:

• habituat a les posicions bàsiques, tot i que es posiciona freqüentment de manera incorrecta, o bé

• pot pilotejar amb una velocitat de bola lenta, feble cobertura del seu espai a la pista, roman en la posició inicial del joc.

Modalitat B (Nivell Intermig)

Cops

Dreta:

• relativament bona consistència i moderada varietat de cops, bon control direccional, desenvolupant gamma de cops (tallat, pla, liftat) o bé,

• bona consistència i moderada varietat de cops, bon control direccional, desenvolupant gamma de cops (tallat, pla, liftat).

Revés:

• preparat freqüentment per colpejar amb relativa consistència o bé,

• colpeig amb control direccional en alguns cops, dificultat de devolució en boles forts o altes, dificultat en la defensa de revés.

Servei / Resta:

• desenvolupant el gest de servei, poca consistència quan intenta colpejar amb potència, segon servei és considerablement pitjor que el primer. Resta amb relativa consistència o bé,

• comença a servir amb control i una mica de potència, desenvolupant el servei tallat, pot restar consistentment amb control direccional amb velocitat de bola moderada.

Volees:

• volea de dreta de forma consistent, inconsistent en la volea de revés, problemes amb les boles als peus i en cops oberts o bé,

• més agressiu en el joc de xarxa, alguna habilitat en els cops laterals, força bon posicionament de peus, té control direccional en les volees de dreta, control en les volees de revés, però amb molt baix poder ofensiu.

Rebots:

• es posiciona correctament en cops lents, aconsegueix empalar. No es desplaça cap endavant en boles forts o bé,

• es posiciona correctament en cops de dreta. Aconsegueix defensar de manera consistent de dreta i velocitat de bola moderada. Defensa de revés amb dificultat les boles ràpides. Desenvolupant les baixades de paret.

Cops especials:

• fa globus de forma moderadament consistent o bé,

• consistent en cops alts, desenvolupant safata, segones volees i cops d'aproximació. Retorna la major part dels segons serveis.

Estil de joc:

• consistent amb velocitat de bola mitjana, poca consistència en posicionament amb el company, de vegades un a dalt i un altre a baix, puja a la xarxa quan ho dicta el joc però és feble en l'execució o bé,

• consistència i control direccional amb velocitats de bola mitjana, posicionament amb el company mitjanament consistent (desenvolupant el treball en equip), busca l'oportunitat de guanyar la xarxa.

Modalitat A (Nivell Avançat)

Cops (com a mínim):

Dreta:

• fiable, colpeja amb força control, intenta colpejar amb control en cops defensius difícils o bé,

• molt fiable, usa velocitat, control i varietat de cops amb profunditat. Ofensiu en la majoria de cops.

Revés:

• pot adreçar la bola amb consistència i velocitats de bola moderades, desenvolupant varietat de cops o bé,

• pot controlar direcció i profunditat, però pateix defensant cops difícils, pot colpejar amb relativa potència.

Servei / Resta:

• col·loca primers i segons, potència i col·locació freqüent amb el primer, fa servir boles tallades en el servei, fiable en la resta, resta amb profunditat i control o bé,

• servei amb col·locació i control, amb poques doble faltes, usa potència i boles tallades, segons amb bona profunditat i col·locació, restes agressius i amb control.

Volea:

• profunditat i control en la volea de dreta, adreça la volea de revés, però amb falta de profunditat i agressivitat. Desenvolupant les volees baixes o bé,

• bon posicionament de peus, pot controlar pilotejos en les volees, té potència, control i profunditat en les volees de dretes, errors més comuns quan colpeja amb potència.

Rebots:

• retorna consistentment els rebots de dreta, es posiciona correctament en els rebots de revés. Baixada de paret consistent i amb potència amb la dreta, a l'inrevés sol jugar globus o bé,

• bona baixada de paret de dreta, de revés aconsegueix profunditat i col·locació amb velocitat de bola mitjana.

Cops especials:

• colpeja per alt amb consistència, aconsegueix volear a cops agressius, comença a definir punts amb la volea i el smash, busca i dirigeix ??la volea a la zona feble dels rivals, defensa amb globus de forma consistent. Comença a desenvolupar la safata o bé,

• cops d'aproximació amb control i profunditat, consistència en volees i cops alts. Aconsegueix rematades definitius, arriba a treure la bola per 4 en algunes ocasions, s'aconsegueix en ocasions deixades de volea

Estil de joc:

• colpeig fiable i amb control amb velocitats de bola mig-alta. Joc en equip, pèrdua del punt en pilotejos per falta de paciència o bé,

• colpeig amb relativa potència, bona cobertura a la pista, comença a variar el joc en funció de l'oponent, joc agressiu a la xarxa, bona anticipació.

Puntuació

1. En la lligueta, els partits tindran una durada de 35 minuts. Si acabat el temps la diferència de jocs és 0 o 1, es podrà acabar el joc però sense necessitat de guanyar per avantatge de 2 punts.

2. En la fase d'eliminatòries, el funcionament serà el mateix.

3. Abans d’iniciar un partit, les parelles decidiran el temps d'escalfament.

4. La puntuació que s’ obtindrà en la competició serà la següent:

- Partit guanyat : 2 punts.

- Partit empatat: 1 punt.

- Partit perdut : 0 punts.

- No compareixença: -2 punts.

5. En cas d’empat entre 2 parelles després de jugar els partits de lligueta, es considerarà els següents criteris de desempat:

a. RESULTAT DE L’ENFRONTAMENT DIRECTE

b. AVERAGE GENERAL (diferència de jocs: jocs a favor – jocs en contra.

c. MENYS JOCS EN CONTRA

d. L' EQUIP INSCRIT PRIMER.

6. En cas d’ empat entre més de 2 parelles, s’aplicaran els mateixos criteris que en el punt anterior, excloent l' a)

Material

1. Cada jugador portarà la seva raqueta.

2. L' organització posarà les pilotes.

Temps Espera

1. El temps d’ espera per a l’ inici del partit és de 5 minuts. Si una parella compareix entre 5 i 10 minuts tard, amb la parella contrincant esperant, aquesta tindrà 3 possibilitats:

a. Acceptar disputar el partit.

b. Guanyar el partit i jugar un amistós que finalitzarà com a molt tard a l’ hora límit prevista.

c. Guanyar el partit i no jugar l' amistós.

d. En aquests dos darrers casos, la parella venç per 9-0. Tots els partits de la parella que ha comparegut tard (o també en cas de retirada) seran exclosos del còmput per a desfer possibles empats.

Si el retard és superior als 10 minuts, s’aplica l’opció c) directament.

2.La retirada d’ una parella en un partit, abans de la seva finalització, suposa la pèrdua del partit per 9-0.

Pluja

La pluja no serà motiu de suspensió d’un partit.

Àrbitre

L' arbitratge dels partits anirà a càrrec dels mateixos jugadors o participants espectadors.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.