Barcelona 2020
14-04-2021

Bases Paintball

Descripció

És una activitat a l'aire lliure consistent en una batalla estratègica amb boles de pintura, llançades amb una marcadora d'aire comprimit.

La confrontació és entre dos equips identificats amb diferents colors dins un camp delimitat.

Cada jugador disposa d' una determinada quantitat de boles de pintura (300) que cal administrar durant les partides. En cas d'esgotar les boles de pintura, el jugador pot sol·licitar una o més recàrregues però haurà d'assumir el cost.

A cada partida hi ha un objectiu que pot variar en funció de cada competició.

És un esport molt complet, en total contacte amb el medi natural, on cal desenvolupar tècniques d’estratègia, de joc en equip i on es produeix una important descàrrega d’adrenalina.

Indicat per a persones de totes les edats i sense cap risc, ja que les boles són totalment inofensives.

La cara, ulls i orelles queden protegits per les màscares obligatòries.

Programa

1. Benvinguda i acreditació dels participants

2. Briefing explicatiu a tots els equips simultàniament.

3. Competició

Durada

Unes 4 hores aproximadament.

Format

Equips de 5 persones.

Simultàniament, en els diferents camps existents, els equips, agrupats de dos en dos, disputaran les partides.

Els equips aniran canviant de contrincant i de camp.

Totes les partides estaran supervisades per monitors. Cada equip tindrà el seu monitor.

Camps

1. Bales de palla (Bandera central): Hi ha una bandera al mig del camp, cada equip comença des de la seva base, situada a cada extrem del camp. L’objectiu és agafar la bandera i portar-la a la base contrària, sense ser eliminat. Et consideres eliminat quan et toquen a qualsevol part del cos o a la marcadora. Si t’eliminen portant la bandera, la deixes al terra allà on t’hagin eliminat i abandones el camp.

2. Trinxeres de fusta (El capità): Cada equip escull un capità, que portarà un braçalet per distingir-lo. L’objectiu és que el capità arribi a la base contrària sense que l’eliminin. Si l’eliminen el seu equip perd.

3. El desnivell (Portar la bandera): Cada equip disposa d’una bandera. L’objectiu és plantar-la a la base contrària. Ningú de l’equip contrari no pot agafar la teva bandera, si t’eliminen amb la bandera la deixes al terra i només la podrà agafar un del teu equip.

4. Riu-Pont tibetà (doble bandera): A cada base hi ha una bandera, l’objectiu és agafar la de la base contrària sense que t’eliminin.

5. Riu-Turó (Toc de xiulet): En una zona de difícil accés per als dos equips es troba una estructura amb un xiulet penjat. L’equip que aconsegueixi tocar el xiulet sense ser eliminat guanya.

Puntuació

1. Per Objectiu aconseguit: 10 punts (només l'aconsegueix un dels equips o cap)

2. Per Adversari eliminat: 1 punt (aplicable als dos equips)

3. Per aconseguir acabar sense cap baixa: 5 punts

Els monitors portaran la puntuació del seu equip i al final de la sessió, s'obtindrà una classificació del primer a l'ultim.

En cas d'empat a punts, s'aplicaran aquests criteris:

a. Major nombre de PUNTS només en els enfrontaments entre els equips implicats.

b. Menor nombre de JUGADORS ELIMINATS només en els enfrontaments entre els equips implicats.

c. Menor nombre de JUGADORS ELIMINATS comptant tots els enfrontaments.


Si amb els criteris anteriors continua l'empat, s'aplicaran aquests:


d. Major ANOTACIÓ en un enfrontament.

e. Equip de l'empresa amb major nombre de participants inscrits.

f. Equip inscrit primer.

Prestacions

1. Assistència tècnica per part de monitoratge especialitzat.

2. Material tècnic necessari per a la realització de l'activitat (mono, marcadora, màscara i boles).

3. Assegurança bàsica de Responsabilitat Civil.

4. Assegurança bàsica d'accidents.

5. Acompanyament de música d'ambientació.

6. Ús exclusiu de les instal·lacions.

7. Aparcament exclusiu.

Climatalogia

No és possible anticipar si l'activitat s'haurà de cancel·lar en funció de la climatologia prevista dies (o hores) abans de l'inici de la prova. Per tant, l'organització només podrà informar sobre si l' activitat es fa o no, des de les mateixes instal·lacions.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.