Barcelona 2020
11-08-2020

Bases Gimcana natura

Descripció

Conjunt d'activitats lúdiques i competitives de curta duració en què els equips hauran de posar a prova la coordinació, comunicació i cooperació dels seus integrants a més de l’enginy i habilitats individuals. Un autèntic exercici per posar a prova els valors i treball en equip.

Els equips, acompanyats d’un monitor/a, aniran passant per les diferents proves, on obtindran una puntuació en funció de la seva execució.

Format

Equips de 4 persones.

Hi haurà proves diverses, que no us desvetllarem per tal de garantir el factor sorpresa, però que responen al nom de: LABERINT AMB PLOMADA, PONT ÀCID, PAL TELEFÒNIC, BIRRARIUM, V, RIU DE LAVA, CAMÍ BOCINA, PAS DE MUNTANYA, ICEBERG, QUADS CECS, TEAM VOLEI, PLATAFORMA BASCULANT, ROLLER BALL, ZIG ZAG, POSTE ESPIRAL, MEGA ESQUÍ, LABERINT BOLA, MISSIÓ IMPOSSIBLE.

Modalitats

La competició tindrà una única modalitat, i per tant els equips podran ser indistintament masculins, femenins o mixtes.

Puntuació

El monitor/a assignarà una puntuació en cada prova i per acumulació de totes les proves s'obtindrà la puntuació global de cada equip.

En cas d'empat a punts, s'utilitzaran els següents criteris de desempat:


a) Major nombre de primeres posicions en el global de totes les proves.

b) Major nombre de segones posicions...

c) I així successivament...

Programa

1. Benvinguda i acreditació dels equips

2. Briefing

3. Proves (en l'ordre que correspongui a cada equip)

Briefing i supervisió

Explicació amb detall per part de monitors especialitzats.

Els monitors supervisaran les diferents proves.

Material

1. Tot el material el posa l'organització.

2. És imprescindible l' ús de calçat esportiu (el peu ha de quedar completament tancat).

Climatalogia

No és possible anticipar si la prova es cancel·larà en funció de la climatologia prevista dies (o hores) abans de l'inici de la mateixa. Per això, l'organització sols podrà informar sobre si l'activitat es fa o no, des de les mateixes instal·lacions.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.